CENNÍK

Pri menších zákazkách genealogických služieb je možné objednávky vybaviť formou e-mailu. Pri rozsiahlejších zákazkách je možné dojednať osobné stretnutie, kedy sa prehodnotia podrobnejšie predstavy a vytvorí sa plán práce. Pred samotným zahájením práce Vám bude zaslaný návrh zmluvy a po jeho podpise sa výskum môže začať. 

Smaller orders of genealogy services can be arranged by e-mail. For larger orders it is possible to arrange a personal meeting, where more ideas can be reviewed and a work plan is created. Before the commencement of work, a draft agreement is sent and after its signature the research can begin.

Najstaršie matričné knihy sú väčšinou uchovávané v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou a nachádzajú sa v 7 mestách SR. 

The oldest matrix books are usually kept in state archives with regional territorial competence and are located in 7 cities of SR

Cenník:vyhľadávanie jedného nájdeného údaju osoby:

6 €


vyhľadávanie 2 až 10 záznamov predkov:

5,50 €


vyhľadávanie 11 až 20 záznamov predkov:

4,50 €


vyhľadávanie viac ako 20 záznamov predkov:

3,50 €

Fees:search of single found data related to person:

6 €


2 to 10 ancestry results:

5,50 €


11 to 20 ancestry results:

4,50 €


more than 20 ancestry results:

3,50 €

(pre vyhľadávanie je potrebný aspoň jeden vstupný údaj osoby resp. miesto a časové rozpätie)

(search requires at least one person or an input, location and time span)

K cene genealogického výskumu je potrebné pripočítať dopravu a administratívne poplatky archívov. Konečná cena za genealogický výskum je vždy stanovená podľa celkového počtu záznamov. Výskum je možné vykonávať i po dohodnutých etapách po posúdení dosiahnutých výsledkov.  Výsledky výskumu sú štandardne dodávané v elektronickej podobe alebo na CD záverečnou správou rešerše. V prípade expresného zhotovenia do jedného mesiaca sa ku štandardným cenám pripočítava 20% z ceny za jeden záznam. Pri širšom spracovaní genealogického výskumu je potrebná záloha podľa dohody.

When calculating the fee of genealogical research it is necessary to add transport charges and administrative fees of archives. The total fee for genealogic research is always determined by the total number of records. Research can be carried out in the agreed stages and after the assessment of achieved results. Research results are generally supplied in electronic form or on CD-rom containing the final report. In case of an expedited procedure completed within one month, a further 20% of the single record is payable to the standard quote.  Advance payment is charged for a broader handling of genealogical research.

Faktografické údaje podľa záujmu môžu byť spracované aj v knižnej väzbe, spojené s historickými súvislosťami daného regiónu. 

Factographic data of related interest and associated with the historical context of the given region may be processed in form of bound book.

Údaje genealogického výskumu môžeme spracovať výtvarným spôsobom. Najčastejšie je požiadavka výtvarného spracovania v námete stromu ako symbolu ľudstva, kde rodinné zväzky sú vyjadrené konármi či vetvami s lístím. Dekoratívne prvky môžu byť vyhotovené podľa špecifických požiadaviek výberu zobrazenia. Ilustráciou je možné zobraziť aj erby rodu.

Kamenné zhotovenie erbu či súvisiace rôzne reštaurátorské práce nielen z kameňa vieme ponúknuť cez skúsených odborných reštaurátorov. Bližšie informácie o Vašej ponuke diela je možné dohodnúť priamo na e-mailovej adrese Reštaurátorov:
restaurator@genea-in.eu.

matrika