Záujem o genealógiu som začal rozvíjať približne pred 7 rokmi.

I began to develop interest in genealogy about 7 years ago.

Vo svojej teologickej profesii som sa odborne stretával s matričnými knihami, starými dokumentmi, ktoré z pohľadu písomníctva a histórie vždy vo mne vzbudzovali určitý rešpekt a mnohé nezodpovedané otázky... S priateľmi sme častokrát viedli rozhovory o svojich predkoch a našom pôvode. Rozhodol som sa, že ponúknem svoje skúsenosti v oblasti genealógie záujemcom, ktorých zaujíma dozvedieť sa niečo viac o svojich predkoch. Profesia genealóga si vyžaduje veľa trpezlivosti a bádania, ale výsledok dáva človeku rozmer radosti. Vytvoril som túto stránku GENEA-IN s nádejou, že môžem pomôcť tým, ktorí majú záujem spracovať si svoj vlastný rodokmeň. 

In my theological profession, I had professionally dealt with Registry books and historical documents. From a literary and historical aspect these had always attracted me and brought up many unanswered questions ... Together with friends we often engaged in discussions about our ancestry and origins. I decided to offer my experience in the field of genealogy to others who are interested to learn something more about their ancestors. The genealogic profession requires a lot of patience and research, but results give you great dimension of pleasure. I created this page GENE-IN with the hope to help those who wish to create their own family tree.

Ďakujem za návštevu mojej stránky.
Thank you for visiting my site.